Pečeme spolu

Pojďme společně proměnit bývalé pekárny v lepší místo.
^

Revitalizace areálu

Bývalé pekárny Odkolek ve Vysočanech byly v roce 1945 jednou z největších firem svého druhu u nás. Pracovalo zde na 700 zaměstnanců. Dnes je však areál rozsáhlým, veřejnosti uzavřeným brownfieldem, který chátrá. Společnost Metrostav Development, a. s., v současné době připravuje projekt revitalizace tohoto území. Cílem revitalizace je využít potenciál území, navázat na industriální minulost místa a do areálu znovu vnést život a otevřít ho veřejnosti. Zapojte se a pojďte společně s námi utvářet budoucí podobu tohoto území.

SEZNAMTE SE S NÁVRHEM

Aktuality

Publikace Vysočanský mlýn

8. 11. 2019
online

Zajímá vás budoucnost areálu Odkolek? Připravili jsme proto publikaci Vysočanský mlýn, která Vám přiblíží projekt revitalizace Vysočanského mlýna i proces jeho vzniku. Dozvíte se v ní více o historii i současnosti areálu, o výstupech ze zapojení veřejnosti, o tom, kdo revitalizaci areálu připravuje. 

V publikaci je představen i vlastní projekt revitalizace areálu bývalých pekáren Odkolek, jeho základní principy, charakter a forma nové výstavby, veřejná prostranství, občanská vybavenost či řešení dopravy. Publikace je volně dostupná ke stažení zde na webu. 

Otevřít přílohu

Výsledky konzultace návrhu

7. 11. 2019
online

Děkujeme všem, kteří se zapojili do konzultace návrhu revitalizace bývalých pekáren Odkolek. Výsledky konzultace jsme zpracovali v dokumentu, který shrnuje proces a formu zapojení veřejnosti do přípravy projektu. 

Zpráva ze zapojení veřejnosti předkládá rovněž odpovědi na nejčastější otázky veřejnosti, které zazněly v průběhu konzultace návrhu a odpovídá na všechny komentáře, které jsme od 12. září do 6. října obdrželi. 

Otevřít přílohu

VEŘEJNÁ KONZULTACE NÁVRHU REVITALIZACE

12. 9. 2019
6. 10. 2019
online

Při přípravě návrhu revitalizace areálu bývalých pekáren Odkolek jsme se snažili v co největší míře zohlednit potřeby obyvatel z okolí. K pracovní verzi návrhu je v tyto dny možné podat komentář. Podělte se s námi o nápady, jaké aktivity by mohly probíhat na veřejných prostranstvích a jakou občanskou vybaveností – obchody, službami, společenskými a volnočasovými aktivitami – může projekt obohatit Vysočany. 

Získané podněty budou zpracovány a předány pracovní skupině složené se zástupců investora a architektů připravujících projekt revitalizace.Všechny podněty budou zpracovány a výsledný dokument s reakcemi na Vaše komentáře bude zveřejněn na tomto webu.

Představení návrhu revitalizace ke konzultaci

12. 9. 2019 |
1300 - 2000
areál bývalých pekáren Odkolek, vstup z ulice Ke Klíčovu 1

Veřejná konzultace proběhne formou výstavy, která podrobněji představí návrh revitalizace – řešení veřejných prostranství, občanské vybavenosti, dopravy a další.  V průběhu výstavy budete mít možnost konzultovat návrh a získat odpovědi na své dotazy od zástupců investora a architektů. 

Vaše komentáře k návrhu budete moci zanechat písemně přímo na místě, nebo podat formou vyplnění on-line formuláře na webu projektu od 12. září až do 6. října.

Den otevřených dveří

8. 8. 2019 |
1300 - 2000
areál bývalých pekáren Odkolek, vstup z ulice Ke Klíčovu 1

Přijďte si prohlédnout areál bývalých pekáren Odkolek ve Vysočanech a diskutovat o jeho budoucnosti.

PROGRAM

  • Komentované prohlídky areálu Odkolek
  • Výstava představující příběh historie areálu, analýzu současného stavu území a hlavní principy revitalizace
  • Konzultace se zástupci investora a architekty
  • Setkání se sousedy
  • Doprovodný program – občerstvení, hudba, aktivity pro děti


Sousedské setkání nad mapou

20. 6. 2019 |
1800
areál bývalých pekáren Odkolek, vstup z ulice Ke Klíčovu 1

Děkujeme všem, kteří se zapojili do diskuze o budoucí podobě areálu bývalých pekáren Odkolek. Na setkání jsme představili východiska pro zpracování konceptu revitalizace. V diskuzích nad mapou jsme od vás zjišťovali, jaké hodnoty a problémy v území spatřujete a jaké z vašich potřeb by měl areál po revitalizaci naplňovat. Výstupy jsme zpracovali a představili 8. srpna na Dni otevřených dveří areálu Odkolek a také jsou dostupné ke stažení zde na webových stránkách. 

Otevřít přílohu