Pečeme spolu

Pojďme společně proměnit bývalé pekárny v lepší místo.
^

Revitalizace areálu

Bývalé pekárny Odkolek ve Vysočanech byly v roce 1945 jednou z největších firem svého druhu u nás. Pracovalo zde na 700 zaměstnanců. Dnes je však areál rozsáhlým, veřejnosti uzavřeným brownfieldem, který chátrá. Společnost Metrostav Development, a. s., v současné době připravuje projekt revitalizace tohoto území. Cílem revitalizace je využít potenciál území, navázat na industriální minulost místa a do areálu znovu vnést život a otevřít ho veřejnosti. Zapojte se a pojďte společně s námi utvářet budoucí podobu tohoto území.

SEZNAMTE SE S NÁVRHEM

Aktuality

VEŘEJNÁ KONZULTACE NÁVRHU REVITALIZACE

12. 9. 2019
6. 10. 2019
online

Při přípravě návrhu revitalizace areálu bývalých pekáren Odkolek jsme se snažili v co největší míře zohlednit potřeby obyvatel z okolí. K pracovní verzi návrhu je v tyto dny možné podat komentář. Podělte se s námi o nápady, jaké aktivity by mohly probíhat na veřejných prostranstvích a jakou občanskou vybaveností – obchody, službami, společenskými a volnočasovými aktivitami – může projekt obohatit Vysočany.

Získané podněty budou zpracovány a předány pracovní skupině složené se zástupců investora a architektů připravujících projekt revitalizace.Všechny podněty budou zpracovány a výsledný dokument s reakcemi na Vaše komentáře bude zveřejněn na tomto webu.

Představení návrhu revitalizace ke konzultaci

12. 9. 2019 |
1300 - 2000
areál bývalých pekáren Odkolek, vstup z ulice Ke Klíčovu 1

Veřejná konzultace proběhne formou výstavy, která podrobněji představí návrh revitalizace – řešení veřejných prostranství, občanské vybavenosti, dopravy a další.  V průběhu výstavy budete mít možnost konzultovat návrh a získat odpovědi na své dotazy od zástupců investora a architektů. 

Vaše komentáře k návrhu budete moci zanechat písemně přímo na místě, nebo podat formou vyplnění on-line formuláře na webu projektu od 12. září až do 6. října.

Den otevřených dveří

8. 8. 2019 |
1300 - 2000
areál bývalých pekáren Odkolek, vstup z ulice Ke Klíčovu 1

Přijďte si prohlédnout areál bývalých pekáren Odkolek ve Vysočanech a diskutovat o jeho budoucnosti.

PROGRAM

  • Komentované prohlídky areálu Odkolek
  • Výstava představující příběh historie areálu, analýzu současného stavu území a hlavní principy revitalizace
  • Konzultace se zástupci investora a architekty
  • Setkání se sousedy
  • Doprovodný program – občerstvení, hudba, aktivity pro děti


Sousedské setkání nad mapou

20. 6. 2019 |
1800
areál bývalých pekáren Odkolek, vstup z ulice Ke Klíčovu 1

Děkujeme všem, kteří se zapojili do diskuze o budoucí podobě areálu bývalých pekáren Odkolek. Na setkání jsme představili východiska pro zpracování konceptu revitalizace. V diskuzích nad mapou jsme od vás zjišťovali, jaké hodnoty a problémy v území spatřujete a jaké z vašich potřeb by měl areál po revitalizaci naplňovat. Výstupy jsme zpracovali a představili 8. srpna na Dni otevřených dveří areálu Odkolek a také jsou dostupné ke ztažení zde na webových stránkách. 

Otevřít přílohu